نقد مندلورین

نقد مندلورین

نقد فصل دوم مندلورین The Mandalorian – ژانر وسترن علمی-تخیلی همچنان در اوج است

نقد فصل دوم مندلورین The Mandalorian – ژانر وسترن علمی-تخیلی همچنان در اوج است

۱۷ بهمن ۱۳۹۹

اگر بخواهیم روراست باشیم، بازگشتن به دنیای مندلورین The Mandalorian در این زمان و شرایط باعث قوت قلب است. گاهی تنها چیزی که به آن نیاز دارید این است که به داخل فضای یک داستان ساده‌ی خیر علیه شر فرار کنید، اما گاهی این به تنهایی کافی نیست. بلکه به داستانی نیاز دارید که به شدت فشرده […]

بستن منو