پس از اینکه دو دزد به طور مخفیانه وارد خانه مردی به نام هاچ می شوند، خشم درون هاچ شعله ور می شود و تلاش می کند تا با آنها مقابله کند. اما با این کار جان خانواده اش به خطر می افتد و وارد ماجرایی مرگبار می شود و…