یک آمریکایی به نام کیسی که در حال آموزش ورزش رزمی نینجوتسو در ژاپن است، برای محافظت از زره افسانه ای که شامل سلاح های آخرین نینجا کوگا است، به نیویورک بر میگردد و…